Laddar
2
6
3
1
4
5

Avian allies

Gränsöverskridande varelser som färdas över himmel, hav och land. Fåglar har spelat, och fortsätter spela, en viktig roll i många ursprungssamhällen. Detta eftersom de agerade som länken mellan sinnevärlden och andevärlden, där de kunde förhandla och förmedla mellan människor, förfäder, andar och gudar. Med fokus på föremål från samlingar ur Statens Museer för Världskultur undersöker denna webbutställning fågelns betydelse och roll för materiella kulturer, samhällen och kosmologi. Den begrundar vilka värden som fjädrar erhåller, fåglarnas symbolik och hur de har avbildats på olika objekt bland kulturer över hela världen. Även om vissa föremål var avsedda för praktiska ändamål, skapade för särskilda syften eller skulle förmedla något specifikt, så besitter många föremål visuella och estetiska egenskaper som även gör dem till vackra konstverk.
"Avian Allies" har delats in i sex tematiska sektioner: dans/uppträdande; makt/uppvisning; ritual/ceremoniell; krig/jakt; mytologi/symbolik; och fritid/funktion. Naturligtvis överlappar många av dessa kategorier varandra och föremål som diskuteras i en kategori kan även gälla för en annan. Dock används denna tematiska presentation för enkelheten skull.
Flera föremål, fotografier och arkivmaterial som presenteras i den här digitala utställningen förvaras i magasin och är därför inte utställda i våra museer. Denna utställning erbjuder möjligheten att utforska bredden och mångfalden i våra samlingar och samtidigt få en djupare förståelse över hur människor har interagerat med, exploaterat, och utnyttjat sina bevingade grannar.
Föremålstexter i denna digitala utställning finns på både engelska och svenska, du kan byta språk i nedre högra hörnet.
Nya föremål och texter kommer kontinuerligt läggas till i den här digitala utställningen, så återkom gärna till denna sidan för nya uppdateringar.
till tema
MENY
bakåt
stäng info